Publicaties

Paulus Snijders, De Spindraad (2019)

Genre: Bildungsroman

ISBN: 978-94-6386-7825 |  NUR 301

220pp

Prijs: € 21,50

De Spindraad’ gaat over een man die de doelstellingen van anderen uitvoert en daar successen mee bereikt zonder dat hij er zelf beter van wordt.

Komt dat omdat hij al vanaf zijn jeugdjaren onvoldoende ambitieuze impulsen had meegekregen?

 

Paul Snijders, Ontmoetingen in transit (2020)

Genre: Korte verhalen

ISBN: 978-90-8286-1945 | NUR 301

191pp

Prijs: € 23,50

Zoveel mensen, zoveel verhalen. In 28 uiteenlopende thema’s loopt een rode draad die evenzoveel keren wordt doorgeknipt. In een waaier van gebeurtenissen trekken ze aan je voorbij, uit een ver en nabij verleden. De auteur voert je mee naar merkwaardige personages in onverwachte situaties op wonderlijke plaatsen. Hij presenteert een mix van fictie en bewerkingen en toch lijkt veel waarheidsgetrouw. Wat zich werkelijk heeft afgespeeld blijft raadselachtig.